SEOULDELI - REAL TASTY IN KOREA QUậN 7

Contactinformation


Seouldeli - REAL TASTY IN KOREA Quận 7

S43-1, Block R1-2, Phạm Văn Nghị, Sky Garden 2
Quận 7Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
08:00 - 21:00
Thứ Ba
08:00 - 21:00
Thứ Tư
08:00 - 21:00
Thứ Năm
08:00 - 21:00
Thứ Sáu
08:00 - 21:00
Thứ Bảy
08:00 - 21:00
Chủ Nhật
08:00 - 21:00