SEOULDELI - REAL TASTY IN KOREA QUậN 7

SEOULDELI - REAL TASTY IN KOREA QUậN 7 The best Korean taste

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 090 247 1288


Seouldeli - REAL TASTY IN KOREA Quận 7

S43-1, Block R1-2, Phạm Văn Nghị, Sky Garden 2
Quận 7Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
08:00 - 21:00
Thứ Ba
08:00 - 21:00
Thứ Tư
08:00 - 21:00
Thứ Năm
08:00 - 21:00
Thứ Sáu
08:00 - 21:00
Thứ Bảy
08:00 - 21:00
Chủ Nhật
08:00 - 21:00